Slide Image

Witamy na stronie PTNP Szczecin

Spotkania Zarządu

Podejmujemy także inicjatywy o charakterze popularyzatorskim, skierowane do studentów i licealistów.

read more

Obserwatorium Polityki

Refleksja naukowa nad bieżącymi wydarzeniami politycznymi w ramach cyklu Obserwatorium Polityki

read more

IPiE

Pracujemy w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

read more

Walne zebranie członków Oddziału

W dniu 4 lipca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTNP Szczecin. Wzięło w nim udział 16 członków, co pozwoliło rozpocząć obrady w 1 terminie dzięki osiągnięciu quorum. W ramach zebrania przeprowadzono następujące czynności:  rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału podczas kadencji 2016-2019, które wygłosiła dotychczasowa prezes prof. Renata Podgórzańska oraz wybów nowych władz: Prezesa, członków Zarządu Oddziału, […]

read more

Seminarium „System polityczny Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego”

27 czerwca 2019 r. miało miejsce VI SEMINARIUM NAUKOWE z cyklu OBSERWATORIUM POLITYKI. Tematem był System polityczny Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wystąpienie wprowadzające wygłosił prof. dr hab. Benon Z. Szałek pt. Kilka prakseologicznych refleksji na temat rzeczywistego impactu wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. W późniejszej części analizowano różne obszary wyborów: polityki europejskiej, polityki klimatyczno-energetycznej […]

read more

Walne zebranie członków oddziału

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych                                                Szczecin, 15 czerwca 2019 r.Oddział Szczecin ZAPROSZENIE             Zarząd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oddział Szczecin zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Zgodnie z § 37 Statutu PTNP w Walnym Zebraniu Członków Oddziału mają prawo […]

read more

Zebranie Zarządu oddziału PTNP

W dniu 9 maja 2019 r. odbyło się zebranie Zarządu PTNP w obecności prof. Renaty Podgórzańskiej, dr Luizy Wojnicz, mgr Sylwii Serwońskiej oraz dra Tomasza Czapiewskiego. Zebranie poświęcone było procedowaniu wniosków o przyjęcie do oddziału, co zaowocowało przyjęciem 4 nowych członków. Analizowano także kwestię regularności uiszczania opłat członkowskich oraz w szczególności – plany na najbliższe miesiące. W czerwcu PTNP zamierza […]

read more

Program V Seminarium z cyklu Obserwatorium Polityki

OBSERWATORIUM POLITYKI PROGRAM V SEMINARIUM NAUKOWEGO Polska scena polityczna wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa – wieloaspektowość problemu Szczecin, 20 grudnia 2018 r. (miejsce: Sala Rady Instytutu Politologii i Europeistyki nr 006 ul. Krakowska 71-79, Szczecin) 11.00 – 11. 10 Inauguracja seminarium dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US dr hab. Łukasz Tomczak, prof. US 11.10-13. 00 WYSTĄPIENIA Prof. dr hab. Benon Z. […]

read more

Polska scena polityczna wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa – wieloaspektowość problemu

Pracownia Badań Wyborczych US oraz Zarząd PTNP Oddział Szczecin mają zaszczyt zaprosić na piąte seminarium naukowe w ramach cyklu OBSERWATORIUM POLITYKI. Seminarium naukowe zatytułowane „Polska scena polityczna wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa – wieloaspektowość problemu” odbędzie się 20 grudnia 2018 roku o godz. 11.00 w sali 006. Zgłoszenia udziału wraz z tytułem wystąpienia prosimy nadsyłać do 13 grudnia 2018 r. na […]

read more

Polski system partyjny i perspektywy jego rozwoju w 2018 roku

OBSERWATORIUM POLITYKI PROGRAM  IV SEMINARIUM NAUKOWEGO   Polski system partyjny i perspektywy jego rozwoju w 2018 roku Szczecin, 26 kwietnia 2018 r. (miejsce: Sala Rady Instytutu Politologii i Europeistyki nr 006, Krakowska 71-79, Szczecin)   14.00 – 14.05 Inauguracja seminarium dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US 14.05-15.30 WYSTĄPIENIA dr hab. Maciej Drzonek, prof. US Franczyza polityczna – aktor partyjny czy pozapartyjny? […]

read more

Spotkanie Zarządu PTNP Szczecin

W dniu 1 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie zarządu PTNP. W jego trakcie przegłosowano kandydatury nowych członków naszego oddziału, a także dyskutowano nad planami i inicjatywami na nadchodzący semestr.

read more

Sprawozdanie Oddziału PTNP w Szczecinie za lata 2013-2016

Podczas Walnego Zgromadzenia członków PTNP Oddział Szczecin w dniu 21 listopada 2013 r. wybrano zarząd PTNP oddział Szczecin na kolejną kadencję. Zaufaniem członków zostali obdarzeni: dr Renata Podgórzańska – prezes, dr Tomasz Czapiewski – wiceprezes, dr Luiza Wojnicz – skarbnik, mgr Sylwia Serwońska – sekretarz, dr Grzegorz Ciechanowski  – członek zarządu. Aktywność członków oddziału przejawiała się w poniższych formach. 07 […]

read more

Wybory władz

6 października 2016 roku odbyły się wybory do władz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział w Szczecinie na nową trzyletnią kadencję. Prezesem została ponownie Pani dr hab. prof US Renata Podgórzańska. W skład zarządu wchodzą także: dr hab. Grzegorz Ciechanowski, dr Tomasz  Czapiewski, dr Luiza Wojnicz, mgr Sylwia Serwońska.

read more