Author Archives: czapiewski

Program seminarium naukowego „Sytuacja w kraju i w regionie po wyborach samorządowych”

OBSERWATORIUM POLITYKI            Szczecin, 4 grudnia 2014 (miejsce: Sala Rady Instytutu Politologii i Europeistyki 006 ul. Krakowska 71-79 Szczecin) 14.00 – 14. 05. Inauguracja seminarium dr hab. Renata Podgórzańska

read more

Inauguracja Obserwatorium Polityki

Zarząd PTNP Oddział Szczecin ma zaszczyt zaprosić na inaugurację cyklu naukowych spotkań w formule OBSERWATORIUM POLITYKI. Pierwsze seminarium naukowe zatytułowane „Sytuacja w kraju i w regionie po wyborach samorządowych” odbędzie się  4 grudnia 2014 roku o godz. 14.00 w Sali 006.  Serdecznie zapraszamy do włączenia się w zainicjowany projekt i podjęcie dyskusji na najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem życia społecznego, […]

read more

Spotkanie robocze Zarządu PTNP Szczecin

W dniu 23 października 2014 roku odbyło się robocze spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział w Szczecinie. W trakcie omówiono główne plany i zamierzenia na zaczynający się rok akademicki. Wśród najważniejszych zamierzeń PNTP Szczecin należy wymienić konkurs z zakresu wiedzy politologicznej skierowany do maturzystów oraz cykl seminariów i debat roboczo nazwany mianem Obserwatorium Polityki. Pierwsze seminarium planowane jest na […]

read more

Awanse naukowe

Rozpoczął się nowy rok akademicki. Wracając do regularnej pracy, chcielibyśmy przy okazji złożyć serdeczne gratulacje z powodu licznych awansów naukowych wśród członków naszego Oddziału, jak i innych pracowników Instytutu Politologii i Europeistyki: Pani dr hab. Renacie Podgórzańskiej, Pani dr hab. Małgorzacie Kamoli-Cieślik, Panu dr hab. Krzysztofowi Kowalczykowi oraz Panu dr hab. Grzegorzowi Ciechanowskiemu. Serdeczne wyrazy uznania także dla dra hab. […]

read more

Składki za 2014

Wedle informacji otrzymanej od Skarbnika PNTP – dra Burdelskiego obecnie obowiązują następujące wysokości składek (termin płatności do końca marca 2014): profesorowie zwyczajni  i dr hab.– 75 zł; dla adiunktów, wykładowców i asystentów– 50 zł; dla młodych politologów i doktorantów – 25 zł.

read more

POMYŚL I WYGRAJ Z PTNP

Maturzyści

21 grudnia 2013 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Politologii i Europeistyki odbył się konkurs wiedzy politologicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zorganizowany przez oddział szczeciński pt. „Pomyśl i wygraj z PTNP”.

read more

NOWA STRONA PTNP SZCZECIN

Od początku 2014 roku strona PTNP Szczecin znajdować się będzie pod adresem ptnp.whus.pl – mamy nadzieję, że nowa struktura strony sprzyjać będzie lepszej komunikacji z członkami Towarzystwa oraz wszystkimi zainteresowanymi szeroko rozumianymi naukami politycznymi.

read more

NOWY ZARZĄD PTNP SZCZECIN

Podczas walnego zgromadzenia członków PTNP Szczecin w dniu 21 listopada 2013 r. wybrano zarząd PTNP oddział Szczecin na kolejną kadencję. Zaufaniem członków zostali obdarzeni: dr Renata Podgórzańska – prezes, dr Tomasz Czapiewski – wiceprezes, dr Luiza Wojnicz – skarbnik, mgr Sylwia Serwońska – sekretarz, dr Grzegorz Ciechanowski  -członek zarządu.

read more