Home » 2014 » październik

Monthly Archives: październik 2014

Spotkanie robocze Zarządu PTNP Szczecin

W dniu 23 października 2014 roku odbyło się robocze spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział w Szczecinie. W trakcie omówiono główne plany i zamierzenia na zaczynający się rok akademicki. Wśród najważniejszych zamierzeń PNTP Szczecin należy wymienić konkurs z zakresu wiedzy politologicznej skierowany do maturzystów oraz cykl seminariów i debat roboczo nazwany mianem Obserwatorium Polityki. Pierwsze seminarium planowane jest na […]

read more

Awanse naukowe

Rozpoczął się nowy rok akademicki. Wracając do regularnej pracy, chcielibyśmy przy okazji złożyć serdeczne gratulacje z powodu licznych awansów naukowych wśród członków naszego Oddziału, jak i innych pracowników Instytutu Politologii i Europeistyki: Pani dr hab. Renacie Podgórzańskiej, Pani dr hab. Małgorzacie Kamoli-Cieślik, Panu dr hab. Krzysztofowi Kowalczykowi oraz Panu dr hab. Grzegorzowi Ciechanowskiemu. Serdeczne wyrazy uznania także dla dra hab. […]

read more