Home » 2014 » październik » 24

Daily Archives: 24 października 2014

Awanse naukowe

Rozpoczął się nowy rok akademicki. Wracając do regularnej pracy, chcielibyśmy przy okazji złożyć serdeczne gratulacje z powodu licznych awansów naukowych wśród członków naszego Oddziału, jak i innych pracowników Instytutu Politologii i Europeistyki: Pani dr hab. Renacie Podgórzańskiej, Pani dr hab. Małgorzacie Kamoli-Cieślik, Panu dr hab. Krzysztofowi Kowalczykowi oraz Panu dr hab. Grzegorzowi Ciechanowskiemu. Serdeczne wyrazy uznania także dla dra hab. […]

read more