Home » Bez kategorii » Sprawozdanie Oddziału PTNP w Szczecinie za lata 2013-2016

Sprawozdanie Oddziału PTNP w Szczecinie za lata 2013-2016

Podczas Walnego Zgromadzenia członków PTNP Oddział Szczecin w dniu 21 listopada 2013 r. wybrano zarząd PTNP oddział Szczecin na kolejną kadencję. Zaufaniem członków zostali obdarzeni: dr Renata Podgórzańska – prezes, dr Tomasz Czapiewski – wiceprezes, dr Luiza Wojnicz – skarbnik, mgr Sylwia Serwońska – sekretarz, dr Grzegorz Ciechanowski  – członek zarządu.PTNP_2014_4

Aktywność członków oddziału przejawiała się w poniższych formach.

07 czerwca 2016 IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Szczecińskiego

24 maja 2016 Ćwiczenia operacyjno-sztabowe pod kryptonimem „Widzowie”

10 maja 2016 Seminarium naukowe pt. Koordynacja działań służb i innych podmiotów właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego. Cykl wykładów w dniach: 10, 17, 24 i 31 maja br.

28 kwietnia 2016 I SPOTKANIE DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW – IPIE „Wyzwania współczesnego państwa. Nauka-polityka-społeczeństwo”

15 kwietnia 2016 Warsztaty kryminalistyczne dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne*
„Podążając śladami przestępcy”

10 marca 2016 „planowanie siebie w sieci” seminarium naukowe z udziałem Joanny Dudziak

28 stycznia 2016 III Seminarium z serii Obserwatorium Polityki – Scena polityczna w Polsce – powyborcze refleksje

23 stycznia 2016 Eliminacje okręgowe LVII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

18 grudnia 2015 Film „Dyplomacja w regionie”, poświęconego 10-leciu przystąpienia Polski do UE w kontekście woj. zachodniopomorskiego, z udziałem ekspertów Instytutu Politologii i Europeistyki.

01 grudnia 2015 III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Szczecińskiego

27 listopada 2015 Seminarium Bezpieczny Region – zorganizowane w IPIE US. Uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych z woj. Zachodniopomorskiego.

22 października 2015 Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska wobec globalnych wyzwań. Perspektywa szczecińskiej politologii

18 czerwca 2015 II Seminarium Naukowe z serii Obserwatorium Polityki – Oblicza kampanii prezydenckiej. Powyborcze reminiscencje

17 czerwca 2015 Spotkanie z udziałem wolontariuszki programu ” Polska pomoc” Elizą Zadłużną Wolontariat – Polska Pomoc – jak i kogo wspiera Polska

17 czerwca 2015 Spotkanie z dr Piotrem Napierałą „Chiny i Japonia a Zachód – historia nieporozumień” w kooperacji z RODM oraz Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskie i Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji LIDER

03 czerwca 2015 SEMINARIUM NAUKOWE z udziałem Andrzeja Milczanowskiego (b. Minister SW i Szef UOP) nadinsp. w st. spoczynku Jerzego. Stańczyka (b. Komendant Główny Policji)

26 maja 2015 Konferencja Naukowa wraz z IPIE „25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania.”

24 stycznia 2015 Patronat dla Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pt. Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego

21 stycznia 2015 II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Szczecińskiego

4 grudnia 2014 I Seminarium Naukowe z serii Obserwatorium Polityki – „Sytuacja w kraju i w regionie po wyborach samorządowych”

29 stycznia 2014 Patronat dla Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pt. Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

21 grudnia 2013 Konkurs wiedzy politologicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zorganizowany przez oddział szczeciński pt. „Pomyśl i wygraj z PTNP”.

Według stanu na dzień 5 październik 2016r. oddział liczył 30 osób, z tego składki opłaciło 26 osób.

W kadencji 2013-2016  PTNP Oddział Szczecin skupił swoje działania w następujących płaszczyznach.

I. Obszar informacyjny.

Na stronie internetowej Instytutu Politologii i Europeistyki US zamieszczono podstronę zawierającą informacje o Oddziale oraz logo. Systematycznie za pośrednictwem strony internetowej Oddział informował o swoich przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych.

II. Obszar naukowy.

Zarząd PTNP Oddział Szczecin zainaugurował cykl naukowych spotkań w formule OBSERWATORIUM POLITYKI. Dotychczas odbyły się trzy spotkania. Pierwsze seminarium naukowe zatytułowane „Sytuacja w kraju i w regionie po wyborach samorządowych” odbyło się  4 grudnia 2014 roku. Drugie zatytułowane „Oblicza kampanii prezydenckiej. Powyborcze reminiscencje” odbyło się  18 czerwca 2015 roku. Trzecie seminarium zatytułowane „Scena polityczna w Polsce – powyborcze refleksje” odbyło się 28 stycznia 2016 roku.

Z inicjatywy PTNP Oddział Szczecin zainaugurowano I SPOTKANIE DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW.  Spotkanie zainicjowało cykl corocznych spotkań młodych adeptów nauki Instytutu Politologii i Europeistyki. Pierwsze zatytułowane Wyzwania współczesnego państwa. Nauka-polityka-społeczeństwo odbyło się 28 kwietnia 2016 roku.

PTNP Oddział Szczecin był współorganizatorem kilku konferencji naukowych, seminariów i warsztatów.

III. Obszar popularyzacji wiedzy.

Członkowie PTNP Oddział Szczecin analizowali i komentowali bieżące wydarzenia polityczne w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Zorganizowano konkurs wiedzy politologicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zorganizowany przez oddział szczeciński pt. „Pomyśl i wygraj z PTNP”.

Comments are closed.