Home » Bez kategorii » Program V Seminarium z cyklu Obserwatorium Polityki

Program V Seminarium z cyklu Obserwatorium Polityki

OBSERWATORIUM POLITYKI
PROGRAM V SEMINARIUM NAUKOWEGO

Polska scena polityczna wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa – wieloaspektowość problemu

Szczecin, 20 grudnia 2018 r.
(miejsce: Sala Rady Instytutu Politologii i Europeistyki nr 006 ul. Krakowska 71-79, Szczecin)

11.00 – 11. 10 Inauguracja seminarium
dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US
dr hab. Łukasz Tomczak, prof. US

11.10-13. 00 WYSTĄPIENIA

Prof. dr hab. Benon Z. Szałek
Bezpieczeństwo militarne kraju a kwestia programu partii politycznej – aspekt prakseologiczny, heurystyczny i marketingowo – polityczny

dr hab. prof. US Krzysztof Malinowski
Polskie elity polityczne wobec znaczenia Niemiec dla bezpieczeństwa europejskiego

dr hab. Jarosław Piątek, prof. US
Upolitycznienie bezpieczeństwa użyteczne narzędzie elit w Polsce

dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, prof. US
Polityka Rady Ministrów wobec bezpieczeństwa energetycznego Polski po 2015 roku

dr hab. Marek Żurek, prof. US
Republika Federalna Niemiec wobec inicjatywy  Stałej Współpracy Strukturalnej PESCO

dr hab. Łukasz Tomczak, prof. US
Partie polskiej lewicy wobec bezpieczeństwa

dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US
Imigracja i jej implikacje dla bezpieczeństwa społecznego Polski

dr Marek Górka
Polskiej strategia cyberbezpieczeństwa

dr Tomasz Czapiewski
Zagrożenia dla bezpieczeństwa procesu wyborczego na przykładzie wyborów samorządowych w 2018 roku

dr Janusz Jartyś
Wybrane aspekty ekologicznego bezpieczeństwa Polski

dr Dorota Rdzanek
Unia Europejska jako element systemu bezpieczeństwa Polski

dr Luiza Wojnicz-Smal
Rola Polski w zewnętrznych aspektach bezpieczeństwa UE

dr Monika Potkańska
Udział Polski w Mechanizmie Ochronny Ludności na terytorium Unii Europejskiej

dr Mateusz Smolaga
Obraz aktualnej polityki zagranicznej Polski płynący z wybranych głosowań w organach głównych ONZ w 2018 r.

mgr Elżbieta Ceholnik-Szafran
Edukacja dla bezpieczeństwa w programach parlamentarnych partii politycznych po 2015 roku

mgr Aleksandra Raba-Schultze
Wyzwania służby kobiet w polskiej armii

mgr Sylwia Serwońska
Cyberbezpieczeństwo w polskiej polityce wobec ochrony interesów narodowych

mgr Marcin Flis
HIV/AIDS a publiczny system ochrony zdrowia w Polsce

mgr Patryk Madej
Polscy politycy wobec rozszerzenia Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie

DYSKUSJA
Zakończenie seminarium

DYSKUSJA
Zakończenie seminarium

Comments are closed.