Home » Bez kategorii » Walne zebranie członków oddziału

Walne zebranie członków oddziału

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych                                                Szczecin, 15 czerwca 2019 r.Oddział Szczecin

ZAPROSZENIE

            Zarząd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oddział Szczecin zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Zgodnie z § 37 Statutu PTNP w Walnym Zebraniu Członków Oddziału mają prawo uczestniczyć aktualni członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału.

Walne zgromadzenie odbędzie się 4 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali nr 006 w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79.

Niniejsze walne zgromadzenie zwołuje się w celu zrealizowania następujących statutowych zadań:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału podczas kadencji 2016-2019.
  2. Wybór członków Zarządu Oddziału na kadencję 2019-2022.
  3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję 2019-2022.
  4. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów zwołany przez Zarząd Główny PTNP w 2019 r.

    W imieniu Zarządu Oddziału
    Prezes PTNP Szczecin dr hab. Renata Podgórzańska prof. US

Comments are closed.