Home » Bez kategorii » Seminarium „System polityczny Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego”

Seminarium „System polityczny Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego”

27 czerwca 2019 r. miało miejsce VI SEMINARIUM NAUKOWE z cyklu OBSERWATORIUM POLITYKI. Tematem był System polityczny Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wystąpienie wprowadzające wygłosił prof. dr hab. Benon Z. Szałek pt. Kilka prakseologicznych refleksji na temat rzeczywistego impactu wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
W późniejszej części analizowano różne obszary wyborów: polityki europejskiej, polityki klimatyczno-energetycznej Polski, bezpieczeństwa i obrony, kwestii brexitu. Część głosów w dyskusji dotyczyła polskiego kontekstu wyborów, koncentrując sie głownie na przebiegu kampanii i wyjaśnieniu przyczyn zaistniałego wyniku wyborów.

.

Comments are closed.