Home » Bez kategorii » Walne zebranie członków Oddziału

Walne zebranie członków Oddziału

W dniu 4 lipca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTNP Szczecin. Wzięło w nim udział 16 członków, co pozwoliło rozpocząć obrady w 1 terminie dzięki osiągnięciu quorum. W ramach zebrania przeprowadzono następujące czynności:  rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału podczas kadencji 2016-2019, które wygłosiła dotychczasowa prezes prof. Renata Podgórzańska oraz wybów nowych władz: Prezesa, członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz elegatów na Walny Zjazd Delegatów zwołany przez Zarząd Główny PTNP w 2019 r.

Miło nam poinformować, że nowo wybrane władze składają się z następujących osób:

Prezes Zarządu dr hab. prof. US Renata Podgorzańska

pozostali członkowie Zarządu:
Dr Tomasz Czapiewski
Dr hab. prof. US Grzegorz Ciechanowski
Dr Luiza Wojnicz
Mgr Sylwia Serwońska 

Komisja Rewizyjna:
Dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik
Dr Monika Potkańska
Dr Dorota Rdzanek

Delegatami zostali dr hab. prof. US Renata Podgorzańska, Dr Tomasz Czapiewski, Dr hab. Grzegorz Ciechanowski, Mgr Sylwia Serwońska 

 

Comments are closed.