Home » Bez kategorii » POMYŚL I WYGRAJ Z PTNP

POMYŚL I WYGRAJ Z PTNP

21 grudnia 2013 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Politologii i Europeistyki odbył się konkurs wiedzy politologicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zorganizowany przez oddział szczeciński pt. „Pomyśl i wygraj z PTNP”.

Organizacji podjęli się członkowie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o. Szczecin będący jednocześnie pracownikami naukowymi Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodnicząca PTNP o. Szczecin dr Renata Podgórzańska poprowadziła uroczystą inaugurację zawodów.

Dla laureatów oraz wszystkich uczestników konkursu zostało przygotowanych co niemiara nagród rzeczowych, w tym bardzo wiele publikacji promujących nauki polityczne.

Fundatorami byli:

– Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

-Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych o. Szczecin – dzięki uprzejmości i zaangażowaniu członków oddziału.

– Ośrodek Debaty Międzynarodowej Szczecin

W szranki stanęli młodzi ludzie z Szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych odpowiadając na serię 25 pytań dotyczących Polski i świata współczesnego w dziedzinie nauk o polityce. Frekwencja była bardzo duża.

Wyłoniono ośmiu laureatów konkursu. Jedno pierwsze miejsce, ex aequo trzy osoby dla drugiego miejsca oraz ex aequo cztery osoby dla trzeciego miejsca. Ponadto wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali drobne nagrody rzeczowe w postaci książek oraz posterów. Wręczenia nagród dokonała Przewodnicząca PTNP o. Szczecin dr Renata Podgórzańska. Inicjatywa została odebrana bardzo pozytywnie zatem nie wyklucza się dalszej kontynuacji w latach przyszłych.

 

Comments are closed.