Home » Bez kategorii » Awanse naukowe

Awanse naukowe

Rozpoczął się nowy rok akademicki. Wracając do regularnej pracy, chcielibyśmy przy okazji złożyć serdeczne gratulacje z powodu licznych awansów naukowych wśród członków naszego Oddziału, jak i innych pracowników Instytutu Politologii i Europeistyki: Pani dr hab. Renacie Podgórzańskiej, Pani dr hab. Małgorzacie Kamoli-Cieślik, Panu dr hab. Krzysztofowi Kowalczykowi oraz Panu dr hab. Grzegorzowi Ciechanowskiemu. Serdeczne wyrazy uznania także dla dra hab. Macieja Drzonka, dra hab. Dariusza Wybranowskiego, dra hab. prof. US Łukasza Tomczaka oraz dra hab. prof. US Marka Żurka.

Comments are closed.