O PTNP Szczecin

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych powstało w 1957 roku. Zgodnie z §8 statutu „Celem Towarzystwa: jest popieranie rozwoju nauk politycznych i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz wpływ na kształtowanie kultury politycznej społeczeństwa”.

Oddział PTNP w Szczecinie skupia kilkunastu członków, jego siedzibą jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71/79 w Szczecinie.

Oddział szczeciński patronuje  konferencjom naukowym, organizuje spotkania politologów, jego członkowie wypowiadają się w mediach w istotnych dla Pomorza Zachodniego i kraju sprawach.

Dodaj komentarz