Działalność 2007-2019

Sprawozdanie Zarządu Oddziału PTNP w Szczecinie za lata 2016-2019

 1. Stan osobowy

Zarząd PNTP Szczecin

 • dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US – prezes
 • dr Tomasz Czapiewski – wiceprezes
 • dr Luiza Wojnicz – skarbnik
 • mgr Sylwia Serwońska – sekretarz
 • dr hab. Grzegorz Ciechanowski, prof. US  – członek zarządu

27 członków + 4 nowo przyjętych

 1. Zrealizowane w latach 2016-2019 przedsięwzięcia

W kadencji 2016-2019  PTNP Oddział Szczecin skupił swoje działania w następujących płaszczyznach.

Obszar informacyjny.

Na stronie internetowej Instytutu Politologii i Europeistyki US zamieszczono podstronę zawierającą informacje o Oddziale oraz logo. Systematycznie za pośrednictwem strony internetowej Oddział informował o swoich przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych.

Obszar naukowy.

Zarząd PTNP Oddział Szczecin zainaugurował w poprzedniej kadencji cykl naukowych spotkań w formule OBSERWATORIUM POLITYKI. W latach 2016-2019 współpraca w ramach tej formuły była rozwijana. Odbyły się kolejne spotkania w tej formule.

Z inicjatywy PTNP Oddział Szczecin zainaugurował w poprzedniej kadencji SPOTKANIA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW.  

PTNP Oddział Szczecin był organizatorem kilku seminariów.

 Obszar popularyzacji wiedzy.

Członkowie PTNP Oddział Szczecin analizowali i komentowali bieżące wydarzenia polityczne w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

ZREALIZOWANE INICJATYWY przy udziale i współudziale PTNP o. Szczecin

2016

 1. 09.12.2016 – I Edycja – Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 2. 06-07.12.2016 – Dni Bezpieczeństwa
 3. 06-07.12.2016 – VII Konferencja Bezpieczeństwa – Konferencja Młodych Naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe przez pryzmat przemian geopolitycznych

2017

 1. 21.12.2017 – BezPSIEczeństwo – akcja społeczna – zbiórka materialnych przedmiotów użytecznych dla organizacji zajmujących się opieką nad bezdomnymi zwierzętami
 2. 08.12.2017 – II Edycja – Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 3. 05-06.01.2017 – Dni Bezpieczeństwa
 4. 05-06.01.2017 – VIII Konferencja Bezpieczeństwa – Konferencja Młodych Naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Bezpieczeństwo państwa, a bezpieczeństwo jednostki
 5. 18.05.2017 Forum Bezpieczeństwa
 6. 15.01.2017 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pt. Systemy religijne świata

2018

 1. 20.12.2018 – V Seminarium z cyklu: Obserwatorium polityki pt. Polska scena wyborcza wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa – wielowymiarowość problemu
 2. 07.12.2018 – III Edycja – Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 3. 06.12.2018 – BezPSIEczeństwo – akcja społeczna – zbiórka materialnych przedmiotów użytecznych dla organizacji zajmujących się opieką nad bezdomnymi zwierzętami
 4. 05-07.06.2018 – XIII Dni Bezpieczeństwa – Wykład Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka pt. „Mieszkaniec. Lider. Przywódca. Perspektywa samorządowa”
 5. 05-07.06.2018 – VIII Konferencja Bezpieczeństwa – Konferencja Młodych Naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Bezpieczeństwo państwa
 6. 26.04.2018 – V Seminarium z cyklu: Obserwatorium polityki pt. Polski system partyjny i perspektywy jego rozwoju w 2018 roku
 7. 20.01.2018 – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pt. Demokracja, idee, cele i ich realizacja

2019

 1. 08-09.01.2019 XIV Dni Bezpieczeństwa
 2. 08-09.01.2019 IX Konferencja Bezpieczeństwa – Konferencja Młodych Naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Bezpieczeństwo finansowe
 3. 4-5.06.2019 XV Dni Bezpieczeństwa oraz Konferencja naukowa „20 lat w NATO”.
 4. 27 .06.2019 VI Seminarium z cyklu: Obserwatorium polityki pt. System polityczny UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego

Sprawozdanie Oddziału PTNP w Szczecinie za lata 2013-2016

Podczas Walnego Zgromadzenia członków PTNP Oddział Szczecin w dniu 21 listopada 2013 r. wybrano zarząd PTNP oddział Szczecin na kolejną kadencję. Zaufaniem członków zostali obdarzeni: dr Renata Podgórzańska – prezes, dr Tomasz Czapiewski – wiceprezes, dr Luiza Wojnicz – skarbnik, mgr Sylwia Serwońska – sekretarz, dr Grzegorz Ciechanowski  -członek zarządu.

Aktywność członków oddziału przejawiała się w poniższych formach.

07 czerwca 2016 IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Szczecińskiego

24 maja 2016 Ćwiczenia operacyjno-sztabowe pod kryptonimem „Widzowie”

10 maja 2016 Seminarium naukowe pt. Koordynacja działań służb i innych podmiotów właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego. Cykl wykładów w dniach: 10, 17, 24 i 31 maja br.

28 kwietnia 2016 I SPOTKANIE DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW – IPIE „Wyzwania współczesnego państwa. Nauka-polityka-społeczeństwo”

15 kwietnia 2016 Warsztaty kryminalistyczne dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne*
„Podążając śladami przestępcy”

10 marca 2016 „planowanie siebie w sieci” seminarium naukowe z udziałem Joanny Dudziak

28 stycznia 2016 III Seminarium z serii Obserwatorium Polityki – Scena polityczna w Polsce – powyborcze refleksje

23 stycznia 2016 Eliminacje okręgowe LVII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

18 grudnia 2015 Film „Dyplomacja w regionie”, poświęconego 10-leciu przystąpienia Polski do UE w kontekście woj. zachodniopomorskiego, z udziałem ekspertów Instytutu Politologii i Europeistyki.

01 grudnia 2015 III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Szczecińskiego

27 listopada 2015 Seminarium Bezpieczny Region – zorganizowane w IPIE US. Uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych z woj. Zachodniopomorskiego.

22 października 2015 Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska wobec globalnych wyzwań. Perspektywa szczecińskiej politologii

18 czerwca 2015 II Seminarium Naukowe z serii Obserwatorium Polityki – Oblicza kampanii prezydenckiej. Powyborcze reminiscencje

17 czerwca 2015 Spotkanie z udziałem wolontariuszki programu ” Polska pomoc” Elizą Zadłużną Wolontariat – Polska Pomoc – jak i kogo wspiera Polska

17 czerwca 2015 Spotkanie z dr Piotrem Napierałą „Chiny i Japonia a Zachód – historia nieporozumień” w kooperacji z RODM oraz Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskie i Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji LIDER

03 czerwca 2015 SEMINARIUM NAUKOWE z udziałem Andrzeja Milczanowskiego (b. Minister SW i Szef UOP) nadinsp. w st. spoczynku Jerzego. Stańczyka (b. Komendant Główny Policji)

26 maja 2015 Konferencja Naukowa wraz z IPIE „25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania.”

24 stycznia 2015 Patronat dla Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pt. Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego

21 stycznia 2015 II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Szczecińskiego

4 grudnia 2014 I Seminarium Naukowe z serii Obserwatorium Polityki – „Sytuacja w kraju i w regionie po wyborach samorządowych”

29 stycznia 2014 Patronat dla Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pt. Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

21 grudnia 2013 Konkurs wiedzy politologicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zorganizowany przez oddział szczeciński pt. „Pomyśl i wygraj z PTNP”.

Według stanu na dzień 5 październik 2016r. oddział liczył 30 osób, z tego składki opłaciło 26 osób.

W kadencji 2013-2016  PTNP Oddział Szczecin skupił swoje działania w następujących płaszczyznach.

 1. Obszar informacyjny.

Na stronie internetowej Instytutu Politologii i Europeistyki US zamieszczono podstronę zawierającą informacje o Oddziale oraz logo. Systematycznie za pośrednictwem strony internetowej Oddział informował o swoich przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych.

I. Obszar informacyjny.

Na stronie internetowej Instytutu Politologii i Europeistyki US zamieszczono podstronę zawierającą informacje o Oddziale oraz logo. Systematycznie za pośrednictwem strony internetowej Oddział informował o swoich przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych.

II. Obszar naukowy.

Zarząd PTNP Oddział Szczecin zainaugurował cykl naukowych spotkań w formule OBSERWATORIUM POLITYKI. Dotychczas odbyły się trzy spotkania. Pierwsze seminarium naukowe zatytułowane „Sytuacja w kraju i w regionie po wyborach samorządowych” odbyło się  4 grudnia 2014 roku. Drugie zatytułowane „Oblicza kampanii prezydenckiej. Powyborcze reminiscencje” odbyło się  18 czerwca 2015 roku. Trzecie seminarium zatytułowane „Scena polityczna w Polsce – powyborcze refleksje” odbyło się 28 stycznia 2016 roku.

Z inicjatywy PTNP Oddział Szczecin zainaugurowano I SPOTKANIE DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW.  Spotkanie zainicjowało cykl corocznych spotkań młodych adeptów nauki Instytutu Politologii i Europeistyki. Pierwsze zatytułowane Wyzwania współczesnego państwa. Nauka-polityka-społeczeństwo odbyło się 28 kwietnia 2016 roku.

PTNP Oddział Szczecin był współorganizatorem kilku konferencji naukowych, seminariów i warsztatów.

III. Obszar popularyzacji wiedzy.

Członkowie PTNP Oddział Szczecin analizowali i komentowali bieżące wydarzenia polityczne w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Zorganizowano konkurs wiedzy politologicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zorganizowany przez oddział szczeciński pt. „Pomyśl i wygraj z PTNP”.


Sprawozdanie Oddziału PTNP w Szczecinie za lata 2011-2013

16 czerwca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału PTNP w Szczecinie, na którym dokonano wyboru władz w składzie: prezes – dr Krzysztof Kowalczyk, wiceprezes – dr Renata Podgórzańska, sekretarz – mgr Sylwia Serwońska, skarbnik – dr Tomasz Czapiewski, członkowie zarządu: dr Grzegorz Ciechanowski i dr Marek Żurek. Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: przewodniczący – dr Łukasz Tomczak, członkowie: mgr Krzysztof Karczewski, mgr Jacek Sas.

Aktywność członków oddziału przejawiała się w poniższych formach.

1) I 2012 r. – udział członków PTNP w pracach Komitetu Okręgowego Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, (dr Liana Hurska-Kowalczyk, dr K. Kowalczyk,  mgr S. Serwońska, dr Ł. Tomczak). Prezes dr K. Kowalczyk przygotował wraz studentem II stopnia politologii US lic. Andrzejem Fulbiszewskim prezentację informacji o Instytucie Politologii i Europeistyki US dla uczestników olimpiady.

2) II 2012 r. – wywiad w „Kurierze Szczecińskim” prezesa dr K. Kowalczyka o relacjach między władzą lokalną a nauką.

3) III 2012 r. – list otwarty prezesa dr K. Kowalczyka opublikowany w „Kurierze Szczecińskim” w sprawie ufundowania przez Miasto Szczecin stypendium po zmarłym prof. Henryku Komarnickim.

4) V 2012 r. – wsparcie V edycji konkursu „Ile jest politologa, w politologu?”, prezes dr K. Kowalczyk ufundował nagrody książkowe dla trzech finalistów.

5) IX 2012 r. – II Kongres Politologii w Poznaniu. W kongresie udział wzięli członkowie oddziału: prof. Janusz Ruszkowski, dr T. Czapiewski, dr L. Hurska-Kowalczyk, dr K. Kowalczyk, dr R. Podgorzańska, dr Ł. Tomczak, dr Bartłomiej Toszek, dr M. Żurek, mgr A. Fulbiszewski, mgr S. Serwońska. Pierwszego dnia kongresu dr L. Hurska-Kowalczyk otrzymał dyplom gratulacyjny z okazji zdobycia drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie politologicznym im. Czesława Mojsiewicza. Członkowie PTNP prowadzili panele (dr K. Kowalczyk, dr R. Podgórzańska, dr B. Toszek, dr M. Żurek).

6) X 2012 r. – założenie przez mgr S. Serwońską strony oddziału na facebooku (FB). Jest to pierwsza „oddziałowa” strona PTNP w Polsce. Strona ma już 217 „polubień”. Adres: https://www.facebook.com/#!/PolskieTowarzystwoNaukPolitycznychOSzczecin?fref=ts

7) I 2013 r. udział członków PTNP w pracach Komitetu Okręgowego Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (dr L. Hurska-Kowalczyk, dr K. Kowalczyk, mgr Dorota Kowalewska, dr Michał Paziewski, mgr S. Serwońska, dr  Ł. Tomczak).

8) Członkowie oddziału brali udział w audycjach Polskiego Radia Szczecin, TVP. Szczecin, Polsat News (dr T. Czapiewski, dr Marek Czerwiński, dr K. Kowalczyk, , dr L. Hurska-Kowalczyk, dr M. Żurek), analizując aktualne wydarzenia polityczne.

9) Członkowie szczecińskiego oddziału są również zaangażowani w pracę Sekcji Badan Wyborczych PTNP: dr K. Kowalczyk (przewodniczący Sekcji), dr L. Hurska-Kowalczyk, dr Ł. Tomczak.

Według stanu na 20 listopada 2013 r. oddział liczył 29 osób, z tego składki opłaciło 25 osób.


 W kadencji 2007-2011  Oddziału PTNP w Szczecinie skupił swoje działania w trzech zasadniczych obszarach.

I. Obszar informacyjny.

Na stronie internetowej Instytutu Politologii i Europeistyki US zamieszczono podstronę zawierającą informacje o oddziale oraz logo.

II. Obszar naukowy.

Oddział PTNP był współorganizatorem dwóch konferencji naukowych.

1. W dniach 22-23 października 2008 r. w Szczecinie odbyła się konferencja naukowa „Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania”, organizowana przez Instytut Politologii i Europeistyki US przy współudziale oddziału PTNP. Kierownikiem tego projektu była dr Renata Podgórzańska. Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek wydano dwie publikacje, będące pokłosiem konferencji.

2. W dniach w 21-22 października 2009 r. w Krynicy miała miejsce konferencja naukowa „Polska Scena Polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie”, zorganizowana wspólnie przez Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Politologii i Europeistyki US, przy współudziale Zarządu Głównego PTNP i dwu oddziałów Towarzystwa: krakowskiego i szczecińskiego. Organizatorami konferencji byli: dr hab. prof. AP Katarzyna Sobolewska-Myślik, dr Agnieszka Hess i dr Krzysztof Kowalczyk. Referaty z konferencji zostały zamieszczone w pracy, wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

3. Z inicjatywy przedstawicieli trzech ośrodków politologicznych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Śląski i US) ukonstytuowała się 11 maja 2011 r. w Toruniu Sekcja Badań Wyborczych PTNP. Przewodniczącym Sekcji został dr K. Kowalczyk, do zarządu weszli: dr Danuta Karnowska (UMK), dr Wojciech Peszyński, dr Agnieszka Turska-Kwa (UŚ).

III. Obszar popularyzacji wiedzy.

Członkowie PTNP przedstawiali analizy, dotyczące wydarzeń politycznych w lokalnych i ogólnopolskich mediach.